Innovatie op gang brengen en op gang houden in de agro-/ foodsector. Dat doet Knowhouse in Zuidoost-Nederland. Hiermee willen we bijdragen aan de ontwikkeling van agro- en foodbedrijven in deze regio, en zo de regio versterken. Onze werkwijze is co-innoveren, samen innoveren met ondernemers en andere innovatieve partijen. Onze kracht is verbindingen leggen. Tussen ondernemers, overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en de omgeving. Hierdoor komen innovaties echt tot stand.