Werkwijze Co-innoveren

KnowHouse innoveert niet vóór u, maar samen met u. Dit doen we door in het innovatietraject uw sparringpartner en coach te zijn. Concreet betekent dit dat we:

  • inspireren, ideeën aandragen en het ambitieniveau hoog houden;
  • u op het spoor zetten van partijen uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap die een rol kunnen spelen bij uw innovatie;
  • kritisch meedenken, u soms een spiegel voorhouden of aansporen;
  • helpen bij praktische zaken zoals projectfinanciering;
  • draagvlak creëren voor de innovatie, door partijen te informeren en ambassadeur te zijn van de innovatie.

Van complexe innovatietrajecten met veel spelers, verschillende belangen en dynamiek gaat ons hart sneller kloppen. Door alle belangen mee te nemen, te analyseren, sturen, improviseren en partijen te verbinden bereiken we ook in dit soort lastige trajecten resultaten.